  Het Stille Pand (2006-2021)   Het Stille Pand (2006-2022)   Het Stille Pand (2006-2023)   Het Stille Pand (2006-2023)   Het Stille Pand (2006-2021)   Het Stille Pand (2006-2022)   Het Stille Pand (2006-2024)
Roger Nupie warsan shire III
Hierbij een derde selectie van gedichten die Roger Nupie vertaalde van Warshan Shire uit de bundel “Your Family, Your Body” - een bundel met werk van drie dichteressen: Malika Booker, Sharon Olds & Warsan Shire (Penguin Modern Poets 3, 2017, Penguin Books). Warsan Shire I & II
THE UGLY DAUGHTER DE LELIJKE DOCHTER Is vertrouwd met verlies, draagt hele steden in haar buik. Als kind wilden familieleden haar niet houden. Ze was versplinterd hout en zeewater, ze herinnerde hen aan de oorlog. Op haar vijftiende verjaardag leerde je haar hoe ze haar haar als een touw kon binden en uitroken met brandende wierook. Je liet haar rozenwater gorgelen en terwijl ze hoestte, zei je Macaanto, meisjes moeten niet ruiken naar eenzaam of leeg. Je bent haar moeder. Waarom heb je haar niet gewaarschuwd? Dat ze niet bemind zal worden als ze bedekt is met continenten, als haar tanden kleine kolonies zijn, als haar maag een eiland is, als haar dijen grenzen zijn? Wie wil zich neerleggen en zien hoe de wereld brandt in hun slaapkamer? Het gezicht van je dochter is een kleine rel, haar handen zijn een burgeroorlog, een vluchtelingenkamp achter elk oor, een lichaam vol lelijke dingen maar God, houdt ze niet goed stand in de wereld?
IN LOVE IN WAR IN LIEFDE IN OORLOG Als de mannen komen zal ik tegen mijn dochter zeggen: steek jezelf in brand.
MIDNIGHT IN THE FOREIGN FOOD AISLE MIDDERNACHT IN HET GANGPAD EXOTISCHE LEVENSMIDDELEN Beste oom, is alles waar je van houdt buitenlands of ben je vervreemd van alles wat je liefhebt? We zijn allen dieren en het lichaam wil wat het wil, dat weet ik. De blonde zei Kom binnen, doe je jas uit, en Wat je wil drinken? Liefde is niet haram, maar na jaren vrouwen neuken die je naam niet kunnen uitspreken vind je jezelf terug in het gangpad exotische levensmiddelen, naast de kurkuma en de saffraan, je gezicht op de grond drukkend, biddend in een taal die je in jaren niet sprak. 
BEAUTY SCHOONHEID Mijn oudere zus zeept zich in tussen haar benen, haar haar een gebed van krullen. Toen ze mijn leeftijd had, stal ze de echtgenoot van de buurvrouw, brandde zijn naam in haar huid. Wekenlang rook ze naar goedkoop parfum en afstervend vlees. Het is 4 uur en ze knipoogt naar mij, bukt zich over de gootsteen, haar kleine borsten gekneusd van het zuigen, ze glimlacht, laat haar kauwgom knallen vóór ze zegt – jongens zijn haram, vergeet dat nooit. Sommige nachten hoor ik haar in haar kamer krijsen. We spelen surah al-baqarah om haar te overstemmen. Alles wat uit haar mond komt klinkt als seks. Onze moeder heeft haar verboden Gods naam uit te spreken.
SARA SARA I We googelden het woord clitoris en vonden een genummerd diagram, daarna waren we urenlang met een kleine spiegel aan het vergelijken. II Die ene nacht toen Sara bij een jongen in een auto stapte, wisten we allen dat het fout zat. Niemand zei iets toen ze terugkwam, glimlachend, hinkend. We zaten daar, geruïneerd, keken hoe ze met speeksel het bloed van haar rok schoonveegde. III In het café vertelt Hussein ons hoe het voelde voor hem. We zijn gebiologeerd. Beeld je in, zegt hij, wijzend naar mijn mond, dat je een hele vinger in de spleet duwt tussen je voortanden. Het meisje naast me huivert. Weet je dat ze me smeekte? Hoewel het pijn deed smeekte ze me nog steeds, bleef fluisteren: maak me normaal, alsjeblief, maak me normaal, breek mij open.