  Het Stille Pand (2006-2021)   Het Stille Pand (2006-2022)   Het Stille Pand (2006-2023)   Het Stille Pand (2006-2023)   Het Stille Pand (2006-2021)   Het Stille Pand (2006-2022)   Het Stille Pand (2006-2024)
Roger Nupie spiegel / kunstarmen
Spiegel / Kunstarmen verscheen als 14de nummer in de reeks De kleren van de keizer, een serie boekjes uitgegeven door Galerie De Groote Beer te Antwerpen naar aanleiding van een reeks literaire namiddagen op zondag. Van ieder boekje verschenen drieënzestig genummerde en gesigneerde exemplaren. Spiegel bevatte gedichten van Wilfried Adams, later opgenomen in zijn bundel Met name. De gedichten van Roger Nupie (Kogelvrij) verschenen in Abrikozen voor Ali. Met een originele foto van Roger Nupie van de hand van fotograaf Bob Van den Bempt. In Literaire estafette II droeg Roger Nupie twee gedichten op aan Wilfried Adams (1947-2008). De Groote Beer Edities, 1997
Witte tanden gooit u in de voren. Gouden tanden in de doorweekte doos. Ringen van de vinger, terstond, armbanden eveneens. Kunstarmen en -benen in het gelid bij de krukken. Rolwagentjes lichten op in het weidse landschap.