  Het Stille Pand (2006-2021)   Het Stille Pand (2006-2022)   Het Stille Pand (2006-2023)   Het Stille Pand (2006-2023)   Het Stille Pand (2006-2021)   Het Stille Pand (2006-2022)   Het Stille Pand (2006-2024)
Roger Nupie kathleen raine IV
THE VISITOR/ DE BEZOEKER KATHLEEN RAINE De heuvel af, in het veld met zoete luzerne, ze bevriezen elkaar, de kinderen spelen tikkertje en ik ben boven bij het huis, ik sta in het raam, dun en ver weg als de glimp van een opduikende vis. Wat een donkere wateren is het huis, achter mij, dat in de avond valt. Schemering en er zijn natuurlijk vuurvliegjes. Vertel me, hoe heette je? Toen je een keer op bezoek kwam bij het weggetje waar de stenen bleek gloeiden in het maanlicht, was ik te jong, ik dacht nog dat ik bij de wereld hoorde. Maar nu ik in dit huis zit en zie hoe de kinderen van de buren de schemering ingaan, voel ik dat ik er klaar voor ben. Kom terug en neem je beste wijn mee, de oudste fles. Breng dat vreemd stoffig boek mee dat je aan het lezen was.
HEROES / HELDEN KATHLEEN RAINE De dode helden van deze oorlog, wie heeft ze gezien? Ze stijgen op in rook boven de brandende stad, vage wolken die oplossen in de lucht - En zij die het Libische zand ziften, kunnen het maaswerk van een menselijke hand vinden, de vage indruk van een afwezige geest, het vervagen van de dagdroom van een soldaat? Je zult je liefje niet meer kennen, noch zijn zoete kussen - hij is je vergeten, meisje, en in de ijdele zon, in lang groen gras dat de oostenwind streelt is het mensenzaad verkracht door het koren
TRANSIT OF THE GODS/ DOORGANG VAN DE GODEN KATHLEEN RAINE Vreemd dat het continuüm van het zelf langer zou duren dan de Maagd, Aphrodite en de rouwende moeder, alle liefdes en verdriet, opeenvolgende godheden die hun koninkrijk in de menselijke borst houden. Verlaten door de goden, vrouw met een ouder wordend lichaam die zich voor de helft de Annunciatie herinnert, de passie en de moeite en het verdriet die het masker van mijn menselijkheid droeg, verwonder ik me over de onverschilligheid van de ziel. Want in haar theater is het stuk afgelopen, de tranen zijn vergoten; de acteurs, de onsterfelijken in hun onophoudelijke manifestatie ergens anders heen, en ik die maagd en Aphrodite ben geweest, de rouwende Isis en de korenkoningin, wacht op de laatste mummie, ben bang voor Persephone om eindelijk mijn stof het graf in te dansen.
THE WILDERNESS/ DE WILDERNIS KATHLEEN RAINE Ik kwam te laat bij de heuvels: ze werden kaalgeveegd, winters voordat ik geboren werd, uit zang en verhaal, uit betovering of spraak met de kracht van een orakel of bezwering de grote es allang dood bij een dakloos huis, zijn takken verrot, de stem van de kraaien een onverstaanbare kreet, en uit de putten en bronnen ebde het heilige water weg. Als kind rende ik in de wind op een dorre hei, schreeuwend naar die grote aanwezigheden die er niet waren, lang verloren in de vergeetachtigheid van het vergeten. Alleen de archaïsche vormen zelf konden het vertellen! In heilige spraak van een trui op grijze steen, of havik in de lucht, van Eden, waar de eenzame lijsterbes zich over de donkere poel buigt. Toch heb ik een glimp opgevangen van de heldere berg achter de berg, kennis onder de bladeren, de bittere bessen rood geproefd, dronk ik water, koud en helder, uit een onuitputtelijke verborgen fontein.
Kathleen Raine vertaald