  Het Stille Pand (2006-2021)   Het Stille Pand (2006-2022)   Het Stille Pand (2006-2023)   Het Stille Pand (2006-2023)   Het Stille Pand (2006-2021)   Het Stille Pand (2006-2022)   Het Stille Pand (2006-2024)
Roger Nupie kabir II
KABIR 15de eeuwse Indiase mystieke dichter Veel van zijn werk werd vertaald naar het Engels door Rabindranath Tagore (1861 - 1941), dichter, roman- en toneelschrijver en tevens de eerste Indiase winnaar van de Nobelprijs voor Literatuur (1913). Roger Nupie vertaalde de cyclus “Tale of Love, Untellable”: “Een Verhaal over Liefde, Onvertelbaar”. Hierbij de tweede reeks gedichten. Kabir I
6 WAAROM AFDWALEN? Sadhu, wie maakt er een grapje? Het vormloze in vormen, en vorm in het vormloze, waarom zou u afdwalen? Ze zeggen: "Hij is voor altijd jong, onsterfelijk", maar het onzichtbare blijft onuitgesproken; geen familie, geen karakter, geen kleur, maar elk wezen doordringend. Sommigen zeggen: "Hij zit in elk atoom en in de hele kosmos." Anderen zeggen: "Hij heeft geen begin of einde." Men zegt: "Atoom, kosmisch - laat deze onzin vallen!" Kabir zegt: 'Het is Bhagwan!' Veda’s zeggen: “Voorbij vormen rust het vormloze.” Met vorm of niet - vergeet het maar, gezegende vrouw, en zie in alles Zijn huis. Nooit geraakt door geluk, verdriet, Darshan dag en nacht. Bedekt met licht, slapend op licht, hoofd rustend op licht. Kabir zegt: Luister broeder Sadhu, de echte meester is licht door en door. Om hem zwaar te noemen, daarvoor ben ik te bang. Hem licht noemen is een leugen. Wat weet ik van Ram? Deze ogen hebben Hem nooit gezien.
7 GA JE TEMPEL BINNEN Sadhu, overweeg dit: rijd in een boot en verdrink midden in de stroom; hulpeloos, steek over. Bereik de stad via een terugweg; laat u plunderen op de rijweg. Aan één touw worden ze allen vastgebonden, zowel gebonden als vrij. Ga uw tempel binnen; laat uw hele lichaam baden. Wie zonder blijft, blijft droog. Hak het hoofd af voor eeuwige vreugde; een niet afgehakt hoofd lijdt. De hele wereld kijkt zonder te zien, ogen blijven blind. Kabir zegt: ik begrijp het, ik zie de wegen van de wereld.
8 WAAROM NAAR ANDEREN GAAN? Ik ben in de war. U lost het op, Bhagwan. Waarom gaat u naar anderen als u de mijne bent? Is de geest groter dan wat de geest aangaat? Is Ram groter dan hij die Ram kent? Is Brahma groter dan waaruit hij is voortgekomen? Zijn de Veda's groter dan hun bron? Kabir zegt: Ik ben zo in de war... Is de tempel groter dan hij die God dient?
9 ONTSPAN IN VREUGDE Heer van de dood verandert in Ram. De ellende is weg, ik ontspan in vreugde. Een vijand die omkeert wordt een vriend; duivels worden beschouwd als zachtaardige mannen. Welnu, voor mij is alles gezegend. Bhagwan kennende, zwijgt de stilte. Een miljoen problemen in het lichaam veranderen in vreugdevolle, eenvoudige samadhi. Een herkenning diep in mijn hart: ziekte treft mij niet meer. De geest wordt nu eeuwig. Ik weet het nu: ik was levend dood. Kabir zegt: ik ben gewoon blij. Ik ben niet bang en maak anderen niet bang.
10 WAT ER OOK GEBEURT, LAAT HET TOE Stop met aarzelen, gekke geest! Wat er ook gebeurt, laat het toe! De Sati is klaar voor het vuur van de dood. Dans in extase, zonder twijfel. Laat hebzucht, gehechtheid, fantasieën vallen. Zijn de dapperen bang voor de dood? Klampt de Sati zich vast aan haar lichaam? Maatschappij, geschriften, gezinsreputatie - de strop van de beul om de nek. Ga het pad op en keer halverwege terug - Ha! Ha! Iedereen lacht. Deze hele wereld is zo gemeen. Alleen hij die bidt is waarachtig. Kabir zegt: laat de naam nooit varen. Val! Sta op! Vlieg hoog!
TOELICHTING BHAGWAN: een (Indiase) goeroe (spirituele leraar of gids). BRAHMA: schepper van het universum volgens het Hindoeïsme; personificatie van het scheppende aspect van de goddelijke Hindoe drie-eenheid. DARSHAN: (“aanbidding”): (hindoeïsme:) het zien van een cultusbeeld of icoon door een gelovige. Volgens de Hindoes zijn cultusbeelden geen gewone afbeeldingen, maar bevatten ze de geest van de godheid. Het zien van een gewijd icoon wordt ervaren als het in contact treden met de godheid of het goddelijke. RAM (Rama): hoofdpersoon uit het hindoeïstische epos Ramayana. Hindoes beschouwen hem als de 7de van de 10 belangrijkste avatars (reïncarnaties) van de god Vishnu. Geldt ook als de ideale vorst, wiens regering een soort utopisch voorbeeld voor hindoeïstisch koningschap vormt. SADHU (sadhoe) (“goed persoon”): hindoeïstische asceet of yoga-beoefenaar die de eerste drie hindoeïstische levensdoelen: kāma (plezier), artha (rijkdom), dharma (juist handelen) heeft opgegeven en volledig toegewijd is aan het behalen van spirituele bevrijding door meditatie. SAMADHI (boeddhisme:) geconcentreerde, ontspannen, naar binnen gerichte aandacht of meditatie; (yoga:) achtste & laatste stap op het achtvoudige yogapad uit de Yogasoetra's van Patanjali. SATI (Dakshayani): 1 godin in het hindoeïsme 2 weduweverbranding: vroeger in India en Indonesië voorkomende praktijk waarbij een weduwe zich opofferde doordat zij - al dan niet in verdoofde toestand - samen met het lichaam van haar overleden echtgenoot werd verbrand. In India doorgaans “sati” genaamd, “deugdzame vrouw”. VEDA’S: oudste en heiligste hindoegeschriften.