  Het Stille Pand (2006-2021)   Het Stille Pand (2006-2022)   Het Stille Pand (2006-2023)   Het Stille Pand (2006-2023)   Het Stille Pand (2006-2021)   Het Stille Pand (2006-2022)   Het Stille Pand (2006-2024)
Roger Nupie kabir I
KABIR 15de eeuwse Indiase mystieke dichter Veel van zijn werk werd vertaald naar het Engels door Rabindranath Tagore (1861 -1941), dichter, roman- en toneelschrijver en tevens de eerste Indiase winnaar van de Nobelprijs voor Literatuur (1913). Roger Nupie vertaalde de cyclus “Tale of Love, Untellable”: “Een Verhaal over Liefde, Onvertelbaar”. Hierbij de eerste vijf gedichten. Kabir II
1 EEN VERHAAL OVER LIEFDE, ONVERTELBAAR Liefde groeit niet in tuinen; liefde wordt niet verkocht op de markt. Wie ze wil, koning of burger, geeft zijn hoofd en neemt ze. Gewichtige boeken bestuderen waar velen aan zijn gestorven, maken niemand ooit wijs. Twee letters en een half verliefd, wie ze bestudeert, leert. De weg van de liefde is smal. Twee passen er nooit in. Toen ik het was, was de Heer dat niet. Nu is Hij het; Ik ben het niet. Kabir zegt: wolken van liefde kwamen op me neergedaald; doorweekten het hart dat de innerlijke jungle groener maakte. Een hartkreet van liefde; God wederom niet geproefd. Dit is de mens in deze wereld; zijn opkomst verspild. Opgewekt, opgetogen met Zijn naam, dronken van liefde overlopend, genietend van Zijn visie. Waarom zou u om bevrijding geven? Verhaal van liefde, onzegbaar. Niets ervan wordt ooit verteld. De snoepjes van een domkop - hij geniet en lacht.
2 VERTEL EN NOG IS HET VERBORGEN Kennis van innerlijke ervaring waar velen om komen vragen. Stomverbaasd genietend van het snoepje, wiens mond zal het verhaal vertellen? Alleen het teken van de domkop wordt door de domkop begrepen. Evenzo kent alleen een wijze de vreugde van een wijze. Niet van geschreven woorden, maar uit ervaring: wanneer hij de bruid omhelst vervagen alle gasten. Wat ziet, kan niet spreken, wat spreekt, kan niet horen, wat hoort, kan niet verklaren. Waarom tong, ogen, oren? Wat vol is, wordt leeggemaakt; wat leeg is, vult zich op. Leeg, vol - geen van beide te vinden. Dit is de ervaring. Wat een wonder! Het wordt nooit verteld. Vertel het, en toch is het verborgen. Koran en Veda’s konden het niet neerschrijven. Wie zal luisteren als ik het zeg?
4 EEN WARE MINNAAR STERFT NOOIT Sterven, sterven, iedereen gaat dood, niemand sterft een echte dood. Kabir ontmoette de dood, om nooit meer te sterven. Sterven, sterven, iedereen gaat dood zonder na te denken. Alleen de mijne is een listige dood. De rest sterft en rot. Sterven moet je, dus sterf! Alle maalstromen vallen weg. Zo is de dood. Waarom dan honderden keren per dag sterven ? Als er angst voor de dood is, kan de liefde niet worden gevoeld. De liefde woont ver weg. Begrijp dit goed. Niets sterft, het geluidloze sterft; zelfs de oneindige sterft. Een echte minnaar sterft nooit. Kabir zegt: weet dit. Dood - de hele wereld is bang. Dood, mijn hart is dolblij. Wanneer ga ik dood en geef ik mezelf in volledige extase?
5 HIJ DIE ALLEEN WANDELT Verward, voor en tegen kiezend, verdwijnt de hele wereld. Keuzeloos en God vierend; hij is een echte Sadhu. Mensen allemaal samengebonden als ezels vastgebonden aan ezels. Wie innerlijke visie heeft, is een authentieke man. Iemand die alleen loopt, hij alleen vindt de waarheid. Hart verzonken in liefde komt nooit meer terug. Heelheid is totale visie; alles is heilig. Kabir zegt: het kan niet worden begrepen. Dit is iets ongeschreven.
TOELICHTING BRAHMA: schepper van het universum volgens het Hindoeïsme; personificatie van het scheppende aspect van de goddelijke Hindoe drie-eenheid. KORAN: Islamitisch heilig boek. RAM (Rama): hoofdpersoon uit het hindoeïstische epos Ramayana. Hindoes beschouwen hem als de 7de van de 10 belangrijkste avatars (reïncarnaties) van de god Vishnu. Geldt ook als de ideale vorst, wiens regering een soort utopisch voorbeeld voor hindoeïstisch koningschap vormt. SADHU (sadhoe) (“goed persoon”): hindoeïstische asceet of yoga-beoefenaar die de eerste 3 hindoeïstische levensdoelen: kāma (plezier), artha (rijkdom), dharma (juist handelen) heeft opgegeven en volledig toegewijd is aan het behalen van spirituele bevrijding door meditatie. VEDA’S: oudste en heiligste hindoegeschriften.
3 DRONKEN VAN GRENZELOZE JEUGD O gezegende vrouwen, zing de huwelijksliederen! Ik ben thuisgekomen met Lord Ram, mijn Geliefde. Lichaam, geest, de vijf elementen, alle geliefd en welkom geheten. Ram is bij mij komen wonen en ik ben dronken van grenzeloze jeugd. Het lichaam is een bron van Veda's die Brahma zelf reciteert! Verenigd met Ram - om en om. Hoe gelukkig ben ik! Goden arriveren in miljoenen en wijzen in duizenden. Kabir zegt: ik ga trouwen. En de mens is onsterfelijk!