  Het Stille Pand (2006-2021)   Het Stille Pand (2006-2022)   Het Stille Pand (2006-2023)   Het Stille Pand (2006-2023)   Het Stille Pand (2006-2021)   Het Stille Pand (2006-2022)   Het Stille Pand (2006-2024)
Antwerpen Quartier latin Thurn & Tassis
In 1489 zet de uit het Italiaanse Bergamo afkomstige familie Tassis (= Das) voor keizer Maximiliaan I van Habsburg, echtgenoot van 'onze' Maria van Bourgondië, een postdienst op tussen het hof van Margaretha van York te Mechelen en het keizerlijke Habsburgse hof in Insbruck. Maximiliaans zoon Filips de Schone benoemt Frans de Tassis op 1 mei 1501 tot 'capitaine et maître de nos postesi', waarmee hij de koninklijke postmeester wordt. Als Filips' zoon Karel van Bourgondië in 1516 koning Carlos I van Spanje wordt en drie jaar later ook keizer Karel V van het Duitse Rijk, zijn goede regelmatige postverbindingen onmisbaar om zo'n uitgestrekt gebied te besturen. Frans de Tassis wordt als postmeester-generaal belast met het opzetten van zo'n netwerk. De Compania di Tassi verhuist in 1516 naar Brussel, waar een pand op de hoek van de Kleine Zavel en de Regentschapsstraat het hoofdkwartier wordt van hun Keizerlijke Postdiensten. Als eind 16de eeuw Spanje bankroet gaat en in 1568 de Tachtigjarige Oorlog tussen de Spaanse vorst en de opstandige geuzen uitbreekt, gaat de familie Tassis een fusie aan met de Torriani uit Milaan, om zo economisch sterker te staan. Zodra de Tassis door Filips IV in 1653 in de adelstand wordt verheven, gaat hij zich graaf de la Tour, Valsassina en van het Heilig Roomse Rijk der Duitse Natie noemen en een eigen wapenschild voeren. Vanaf 1695 komt er de adellijke titel prinsen de la Tour et Tassis bij. In 1702 verhuist prins Eugeen de la Tour et Tassis het bedrijf naar de keizerlijke hoofdstad Frankfurt en wordt de naam verduitst tot Thurn und Taxis. In 1748 installeert het bedrijf zich definitief in Ratisbonne. Naast hun herenhuis aan de Kleine Zavel in Brussel bezit de familie een buitenverblijf langs het kanaal naar Willebroek. Op dat domein wordt tussen 1902 en 1907 een groot goederenstation aangelegd, dat als Tour et Taxis wordt aangeduid. Thans vooral bekend als de plek waar jaarlijks het multiculturele muziekfestival "Couleur Locale" wordt gehouden. De Franse revolutie en de opkomst van de nationale postorganisaties maakten een einde aan de bloei van het familiebedrijf.