  Het Stille Pand (2006-2021)   Het Stille Pand (2006-2022)   Het Stille Pand (2006-2023)   Het Stille Pand (2006-2023)   Het Stille Pand (2006-2021)   Het Stille Pand (2006-2022)   Het Stille Pand (2006-2024)
Antwerpen Quartier latin Pierre Arthur (1866-1938)
Na Arthurs geboorte in Antwerpen op 30 juli 1866 wordt zijn vader Guillaume als beambte overgeplaatst naar Dendermonde. Daardoor volgt zoonlief eerst een opleiding tekenen en schilderen aan de Dendermondse academie, waar hij les krijgt van kunstschilder Jaak Rosseels. Terug in Antwerpen in 1883, schrijft hij zich aan de academie aldaar in en krijgt Edward Dujardin als leraar. Dat klikt niet, de 17-jarige Arthur heeft al zo'n persoonlijke tekenstijl dat hij de wat stereotype aanpak van zijn oude leraar niet ziet zitten. Hij stapt dan maar over naar de avondcursus tekenen en boetseren van Jozef Geefs, een van de telgen van de talentrijke Antwerpse bakkersfamilie, waaruit ook hofbeeldhouwer Willem/Guillaume Geefs is voortgekomen, onder andere maker van het Rubensstandbeeld op de Antwerpse Groenplaats. In het Hoger Instituut voor Schone Kunsten blijft Arthur niettemin tot 1891 de schilderrichting volgen, die in handen is van Piet van der Ouderaa en Juliaan de Vriendt. Dan heeft hij in 1889 al eens meegedaan aan de voorbereidende wedstrijd voor de Prijs van Rome, een soort aanmoedigingsprijs voor jonge academieleerlingen. Hij is ook lid geworden van de Antwerpse kunstenaarsgroepen 'Als Ick Kan’ en ‘De Scalden’. Arthur Pierre is dan een tijdlang medewerker van interieur-decorateur en architect Henri Verbuecken, die ook Arthurs woonhuis in art nouveaustijl aan de Antwerpse Haringrodestraat 115 ontwerpt. Pal daarnaast laat Pierre een atelier bouwen naar eigen ontwerp in een nog meer uitgesproken art nouveaustijl. Arthur Pierre is tijdens zijn verblijf in het neutrale Nederland gedurende de Eerste Wereldoorlog vooral als schilder actief. Maar gaandeweg blijken zijn beelden opmerkelijker, die zweven tussen romantiek en realisme. Met name zijn graf- en herdenkingsmonumenten zijn bekend geworden. Toch was Arthur eigenlijk productiever als beeldhouwer van decoratieve beeldhouwkunst, waarbij hij bijzonder goed het samengaan van het artistieke met de architectuur aanvoelde. Het bekendste werk van zijn oeuvre bevindt zich aan de stadsrand van Antwerpen, op het Schoonselhof. Het is het monument voor componist Peter Benoit, dat een prominente plaats inneemt op deze begraafplaats met ereperken voor roemrijke Antwerpenaren. Maar dat gedenkteken is eerst opgericht op het Kielkerkhof aan de Sint-Bernardsesteenweg en na opheffing daarvan in 1939 overgebracht naar het Schoonselhof. Er komen nogal wat personages op voor: centraal rijst als een ontluikende vrouw de Vlaamse muziek op uit de werken van Benoit, vergezeld door de genius van de Kunst, een gevleugelde man. Aan hun voeten zweven Lucifer, Charlotte Cordy, Ilsa en de Elfenkoning, titels van vier van Peters werken. Vlaamse bloemen en planten bloeien aan de basis van het monument. Zelf is Arthur Pierre gestorven in Antwerpen op 2 september 1938. Zijn eenvoudige graf is te vinden op perk Y, West van het Schoonselhof.
OEUVRE 1901 Pleurante, grafmonument schilder Evert Larock, vriend van Arthur Pierre. Aanvankelijk op begraafplaats Kiel, in 1939 overgebracht naar het Schoonselhof. Schoonselhof-erepark Z1-rij D, Krijgsbaan, Wilrijk. 1903 Bedevaarder, brons, hoog-reliëf. Ter gelegenheid van het 600-jarig bestaan van het Sint-Julianusgasthuis. Sint-Julianusgasthuis / Zwarte Panter-binnenplaats, Hoogstraat 70-72, Antwerpen. 1903 Medaillon toneelspeelster Julie Verstraete-Lacquet. Aanvankelijk op begraafplaats Kiel, in 1939 overgebracht naar het Schoonselhof. Schoonselhof-perk Z1-rij B, Krijgsbaan, Wilrijk-Antwerpen. 1903 Ontwerp eigen kunstenaarsatelier in art nouveaustijl. Haringrodestraat 113, Antwerpen. 1905 Beeldengroep grafmonument wisselagent-mecenas Louis Dousselaere, carrara marmer. Zuil in arduin van architect Ferdinand Dermond. Aanvankelijk op begraafplaats Kiel, in 1950 heropgericht op het Schoonselhof. Schoonselhof-perk U-rij G1, Krijgsbaan, Wilrijk-Antwerpen. 1910 Gesluierde wachters grafkapel familie diamantair Louis Coetermans, brons. Grafkapel ontworpen door architect Josef De Lange. Begraafplaats Berchem-perk 06-A, Floraliënlaan 288, Berchem-Antwerpen. 1911 Witte rouwende figuur op grafmonument Scheldeloods-redder Frans Lux-Fierens. Aanvankelijk op begraafplaats Kiel, in 1939 overgebracht naar het Schoonselhof. Schoonselhof-perk Y-rij 18, Krijgsbaan, Wilrijk-Antwerpen. 1913 Interieurdecoratie belle-étage. I.s.m. Henri Verbueken en architect Jozef de Lange. Herenhuis, Lamorinièrestraat 240, Antwerpen. 1914 Beelden Scheikunde en Scheepsbouw, brons. Binnenplaats Technische Hogeschool, Paardenmarkt 94, Antwerpen. 1920 Grafmonument Peter Benoit, brons. Aanvankelijk op begraafplaats Kiel, in 1939 overgebracht naar het Schoonselhof. Schoonselhof-rondpunt Y-Z1, Krijgsbaan, Wilrijk-Antwerpen. 1921 Oorlogsmonument. Begraafplaats Vredehof, Koudekerkseweg, Vlissingen (Nederland). In 1924 is deze begraafplaats buitengebruik gesteld. 1924 Adelaar, brons en drie panelen met gevleugelde vrouwen in hoog-reliëf in de inkomhal, brons. Architecten van het gebouw: Jan Van Riel en Edmond Ceurvorst. Eagle Star-gebouw, Meir 12, Antwerpen. 1927 Portretmedaillon mausoleum staatsman-minister Edward Pecher. Aanvankelijk op begraafplaats Kiel, in 1939 overgebracht naar het Schoonselhof. Schoonselhof-perk Y-rij 19, Krijgsbaan, Wilrijk-Antwerpen. 1928 Figuren herdenkingsmonument Eerste Wereldoorlog. Monument n.o.v. E. Jonckheere. Dendermondsesteenweg, Willebroek. 1931 Acht paarsgewijs gekoppelde kariatiden, brons: symboliserend van links naar rechts Handel & Kunst, Wetenschap & Landbouw, Voorspoed & Techniek, Architectuur & Scheepvaart. KBC-torengebouw, Schoenmarktzijde, Antwerpen. 1937 Buste politicus Adolf Dumont, brons. Schoonselhof-perk Z1-rij 4, Krijgsbaan, Wilrijk-Antwerpen.
Adelaar Eagle-Star gebouw, Antwerpen (1924) © foto: Vera seppion