  Het Stille Pand (2006-2021)   Het Stille Pand (2006-2022)   Het Stille Pand (2006-2023)   Het Stille Pand (2006-2023)   Het Stille Pand (2006-2021)   Het Stille Pand (2006-2022)   Het Stille Pand (2006-2024)
Roger Nupie rod mckuen
Rod McKuen (1933-2015). Amerikaans dichter, singer-songwriter en componist. Eind jaren zestig en begin jaren zeventig was hij de populairste en bestverkochte dichter in Amerika. Frank Sinatra nam in 1969 een compleet album op met door McKuen geschreven songs en poëzie: “A Man Alone”. Nina Simone had al jarenlang “A Single Woman” op haar repertoire staan voor het de titelsong werd van haar laatste studioplaat (1993). Samen met nog twee andere McKuen songs was het tevens een eerbetoon aan haar favoriete zanger, Frank Sinatra.
Roger Nupie vertaalde teksten van Rod McKuen. REPORT ON A LIFE IN PROGRESS VERSLAG VAN EEN LEVEN IN WORDING Ik zou liever een dichter zijn die gelezen wordt dan een die poseert voor het nageslacht. Zoals ik liever zou liefhebben en weten dat ik onbemind ben dan begeerd te worden vanop afstand, onbewogen en onbewust. Nu ik voor zover ik weet deze twee heb leren onderscheiden heeft het eerste me een zekere mate van geluk gebracht. Het tweede heeft me niet zo triest gestemd als sommigen onder jullie wel zouden denken.
SIMPLE GIFTS EENVOUDIGE GESCHENKEN Al is het geschenk klein en eenvoudig als de wens waarachtig is, verwarmt het eenvoudige gebaar waarmee je geeft je vanbinnen. Al is de gedachte eeuwig vluchtig als het al een gedachte is, weet dat alle machtige grote dingen begonnen als petieterig klein. Heb je een geschenk het geven waard, laat het je glimlach zijn. Laat het een vriendelijk woord zijn waar een vreemdeling even halt voor houdt. Laat het dan een eenvoudig geschenk zijn, als de wens waarachtig is, verwarmt het eenvoudig gebaar waarmee je geeft je vanbinnen.
ONE DAY I’LL FOLLOW THE BIRDS OP EEN DAG ZAL IK DE VOGELS VOLGEN Op een dag zal ik de vogels volgen die verdwijnen in de regen haast hebben, dan weg zijn, blij terug rond te vliegen maar niet zeker waarom ik ren. Er zijn wat wonden waar ik nooit over spreek. Sommige dingen die woorden me hebben aangedaan die niemand ooit zal weten. Maar op een grijze dag zal ik een begrafenis volgen buiten de stad op de hielen van de vogels verdwijnen in de regen of lopen in de sneeuw roepend “Sloopy, Sloopy… Sloopy”.
THE TREE DE BOOM Hoe recht en echt de kerstboom die overeind staat in de stad; toch leek hij nog echter en rechter voor hij werd omgehakt. Om niet langer opgemerkt te worden trek je weg uit de menigte. Hoe kan een boom zich trots voelen als jong boompje in het bos? Maar sommige bomen, zoals sommige mannen, zijn er trots op te blijven waar ze zijn. Omdat groen zijn en de werkelijkheid de klatergouden ster overtreffen.
THE SPECTATOR DE TOESCHOUWER Mijn geloof is welbekend bij die enkelen die me kennen. Ik geloof in lichamen, armen die verstrengelen en zich losmaken. Ik geloof, en ik weet dat het zo is, dat er zoveel rondingen en holtes in één lichaam zijn, dat niemand van ons ertoe kan komen ze allemaal te kennen binnen een enkel mensenleven. Ik geloof in éen op éen en éen tegenover een. Geen wijn of toverkracht, geen kapot gelezen bijbel kan dat verbeteren. Ik geloof in de lente, maar alleen als ik opgerold lig in een kussen of een teerbemind hoofd in mijn handen hou of als in mijn verbeelding om het even welke wereld groen genoeg voor me is. Vaker ben ik een toeschouwer, wat betekent dat ik geen reden heb om te geloven in wat dan ook behalve in wat ik zie. Maar ik geloof. Ik weet dat zien meer is dan kijken, maar ik blijf kijken.
THE DAY AFTER CHRISTMAS DE DAG NA KERST Bedenk terwijl je je pakjes openmaakt en een kopje goede moed drinkt, hoe het voor ons zal zijn rond deze tijd volgend jaar. Als we boom ontmanteld hebben zullen we samen de versieringen opbergen en op de dag na Kerst ongeacht het weer rijden we naar de stad. Herinner je als iedereen slaapt en je alleen bent in je kamer hoe het was in november vorig jaar bedenk hoe het spoedig zal zijn. Het heeft geen zin dat ik voorwend het leuk te vinden ver weg te zijn, maar op de dag na Kerst zorg ik voor een happy end en breng ik vakantie voor je mee naar huis. En we zullen glimlachen als klatergoud op een boom en ik zal alle beloften verzamelen die je voor me hebt klaargezet. Ik hoor hoe het koor liederen zingt van weleer het is voldoende om kinderen aan het zingen te brengen en een eenzame man aan het huilen. Wacht nog even, herinner wat ik zei, op de dag na kerst als ik de drang om rond te dwalen kwijt ben, zal ik je instoppen in je verenbed. Op de dag na Kerst kom ik voorgoed naar huis tot dan herinner je wat ik je zei. Prettige Kerst!
SO MY SHEEP MAY SAFELY GRAZE OPDAT MIJN SCHAPEN VREDIG MOGEN GRAZEN Opdat m’n schapen vredig mogen grazen beklim ik de hoogste berg op m’n hoede voor de havik en de huilende wolf. Ik maakte de wind tot vriend en leerde de sneeuw kennen zodat zelfs in de winter m’n schapen vredig mogen grazen. (refrein:) “Kom schapen, kom, ik tel jullie één na één, éen voor Job, éen voor Johannes éen voor Jacob en éen voor het kind dat vanmorgen geboren werd in Bethlehem.” Alle goede herders waken over hun kudde, tot aan het zwakste lam opdat ze veilig mogen grazen en hen geen kwaad geschied beschermd tegen de jachthoorn behoed voor de zon zodat al mijn schapen veilig mogen grazen in verre velden of dicht bij huis. (refrein) Gisteravond waren er soldaten daar beneden in de stad en in de hemel wezens met vleugels van glanzend goud een van hen kwam nader en zei: “Wees niet bang er is een kind van God geboren vannacht uw schapen kunnen vredig grazen”. (refrein)
Rod McKuen en Liesbeth List (1941-2020). In 1972 kwam hun gezamenlijke dubbelalbum “Two against the morning” uit.