  Het Stille Pand (2006-2021)   Het Stille Pand (2006-2022)   Het Stille Pand (2006-2023)   Het Stille Pand (2006-2023)   Het Stille Pand (2006-2021)   Het Stille Pand (2006-2022)   Het Stille Pand (2006-2024)
Roger Nupie naar u gekeerd
5 Er komt iets over zijn geest: het licht dat op het einde staat, haast doorzichtbaar, een inwendige vlam. Helder is de ziel, ontdaan van doorwardheid en gemengeldheid. Aan de randen van de heuvels rijst in de avondeenzaamheid een grote hostie-witte maan omhoog.
4 De ziel luistert in de noenstilte. In een kring van klaarte naait hij, welwillend en mussenschuchter, de uren aan elkaar, maar weet: zijn hart staat naar U gekeerd, bereid de lavende dauw te ontvangen.
1 Na veertig dagen vasten bloeit het witte dorp met zijn rode daken weer open. Gouden bijen zwerven naar de krokussen, madelieven als kloskant uitgespreid aan de beken. Traagzaam kondigt de zilveren lucht de gulden vrede van Pasen aan.
2 De stille geheimzinnigheid, de donkere rust bij het binnengaan van de keldermond. Kalm licht over dit rijkelijk rijpe vocht, oud van dagen, vermobeld en verguld door het liggen: de wijnen, edel van smaak.
3 Hoopvolle barsten van licht in de donkerheid. Vloeit in deze twijfelklaarte van de avond geluk uit het gulden lied van de nachtegalen? Veeleer schaarse woorden. Is er nog hout voor de vlam?
op basis van samples uit “De pastoor uit den Bloeyeneden Wijngaerdt” van Felix Timmermans