  Het Stille Pand (2006-2021)   Het Stille Pand (2006-2022)   Het Stille Pand (2006-2023)   Het Stille Pand (2006-2023)   Het Stille Pand (2006-2021)   Het Stille Pand (2006-2022)   Het Stille Pand (2006-2024)
Roger Nupie cicatrizado
Frank De Vos liet zeventien dichters aan de slag gaan met foto’s van gelittekende bomen van Hartmut De Maertelaere. Dit initiatief leidde tot een expositie in Kasteel Sorghvliedt, Marneflaan 3, 2660 Hoboken (24 februari-24 maart 2013), met een poëzieontbijt tijdens de vernissage en een uitgave, waarin alle gedichten en foto's zijn opgenomen. Roger Nupie schreef voor deze gelegenheid het gedicht BOOM, LITTEKEN! District Hoboken, 2013. Foto’s: Hartmut De Maerteaere
BOOM, LITTEKEN! Roger Nupie Maar nee, bijlange niet, mijn liefje, je hebt het mis, zoals wel vaker, toen je me e-mailde, foto in jpg-bestand, als dramatisch bedoelde bijlage: Zie dit litteken, gebrandmerkt in onze boom, zowaar als de tand des tijds in onze ziel! Het is het hart van Amor dat we in hem kerfden, pijlen erdoorheen & onze o zo anonieme initialen, dat nu vanwege tja, voorbij, uitgeleefd, niet langer aan de dagorde van de schors, herinnering wordt en naar binnen groeit. Niks meer dan dat aan de hand van de tijd! Ja, dat is ‘m, de grote boosdoener: de Tijd! raaskal je in je volgende e-mail. Wederom: bijlange niet! Hij rijpt en rouwt dan wel, maar hij is de traagste der dieven. Niemand leerde hem ooit een ander lesje - hij slaat geen littekens in bomen! En de boom zelf? Hij ziet je al komen, jaarringen in je gekweld gelaat. Hoe je hem omarmt, troost in het oor van zijn bast fluistert. Vreemd eenrichtingsverkeer: niemand die hem ooit vraagt of hij niet eens ontwortelen wil, weg van zijn standvastige standplaats.