  Het Stille Pand (2006-2021)   Het Stille Pand (2006-2022)   Het Stille Pand (2006-2023)   Het Stille Pand (2006-2023)   Het Stille Pand (2006-2021)   Het Stille Pand (2006-2022)   Het Stille Pand (2006-2024)
Antwerpen Quartier Latin Holvoet-Hanssen Peter (1960- )
Deze Antwerpse dichter en jeugdauteur is geboren op 12 april 1960 in Deurne, toen nog een zelfstandige gemeente, sinds 1 januari 1983 een van de zeven Antwerpse districten. Van de pen kan hij aanvankelijk absoluut niet leven en dus vult hij eerst een tijdlang zijn overdagse uren met een baan als trainer-verzorger van zoogdieren in de Antwerpse Zoo en gaat hij later aan de slag als hulpverlener in een opvangcentrum voor thuislozen. In hoeverre beide jobs hem inspiratie hebben bezorgd voor zijn debuutbundel ‘Dwangbuis van Houdini’ uit 1998 is niet bekend, maar de titel verwijst naar de befaamde Amerikaanse ontsnappingskunstenaar uit het eerste kwart van de 20ste eeuw. Dat debuut levert Peter meteen al de Vlaamse Debuutprijs 1999 op, waarna nog datzelfde jaar zijn tweede bundel ‘Strombolicchio. Uit de smidse van Vulcanus’ verschijnt. In 2001 mag Peter Holvoet-Hanssen reeds de Dirk Martensprijs voor literatuur in ontvangst nemen, genoemd naar de man die in onze contreien de boekdrukkunst introduceerde. In 2004 verandert Holvoet-Hanssen de pen van schouder en publiceert hij de ‘anti-roman’ ‘De vliegende monnik’. Daarna volgen weer twee dichtbundels, ‘Spinalonga’ (2005) en ‘Navagio’ (2008) en twee literaire prijzen, de Driejaarlijkse Cultuurprijs van de Vlaamse Gemeenschap voor poëzie (2008) en de Driejaarlijkse Paul Snoekprijs (2010). Intussen is Peter gaan samenwonen met de jeugdauteur Noëlla Elpers, met wie hij samen Het Kapersnest opricht, een project waarmee zij jeugdliteratuur naar scholen en groepen brengen. Wanneer Peter Holvoet-Hanssen in 2010 een tweejarig stadsdichterschap van Antwerpen op zich neemt, volgt hij Joke van Leeuwen in die functie op als vijfde in de rij, die is begonnen met Tom Lanoye. Naast de diverse werkstukken die Peter in die twee jaar achterlaat op een aantal plekken in het Antwerpse stadsbeeld – onder andere op de waterkeringsmuur langs de Scheldekaaien en op de zijwand van het Paleis aan de Meir aan de Wapper – publiceert Holvoet-Hanssen in 2011 nog de bundel ‘De reis naar Inframundo’, een bloemlezing uit zijn vroegere werk, en ontvangt hij in 2012 de Arkprijs voor het Vrije Woord. Zijn stadsdichterschap wordt afgesloten met de dubbel-bundel ‘Antwerpen/Oostende’, waarin stads- en zeegedichten afwisselen met proza.
Peter Holvoet-Hanssen © foto: Vera Seppion