  Het Stille Pand (2006-2021)   Het Stille Pand (2006-2022)   Het Stille Pand (2006-2023)   Het Stille Pand (2006-2023)   Het Stille Pand (2006-2021)   Het Stille Pand (2006-2022)   Het Stille Pand (2006-2024)
Michaël Van Caeneghem warempel
© illustratie: Michaël Van Caeneghem
ik ben warempel zomaar amper meer dan ternauwernood en minder dan eventueel ik ben tevens vooralsnog en evenzeer zelfs desondanks gelukkig ben ik sowieso tenslotte en soms ook hoe dan ook