  Het Stille Pand (2006-2021)   Het Stille Pand (2006-2022)   Het Stille Pand (2006-2023)   Het Stille Pand (2006-2023)   Het Stille Pand (2006-2021)   Het Stille Pand (2006-2022)   Het Stille Pand (2006-2024)
Michaël Van Caeneghem vier reflectieve gedichten
Vier gedichten rond het thema Reflectie, opgenomen in het literair magazine Po-e-zine editie 16/2020.
Poging neen, verzen zullen u niet helpen als het zover is, dan schieten woor- den schromelijk tekort, zoals men zegt, dan is stilte alles wat nog rest en ook dat is maar een citaat. er staat geschreven en er wordt verteld om niet gelaten de laatste nacht in te gaan, maar om zich woest te ver- zetten tegen het uitdovende licht..een regel in een, voor de rest, voortreffelijk gedicht, niet meer dan woorden, gerangschikt in de voor de vorm, onvolmaakt sonnet, een poging tot van een dichter teneinde raad.
Saudade toen muziek zich nog in heggen en struiken verstrikte zich rond telefoon- en lantaarnpalen verknoopte spaghetti confetti tape salade van vlijtig geregistreerd radioplezier toen stuk gerukte liefde zich nog door potlood of ballpoint liet herstellen de doden ongekend ver van je bed paradeerden toen al verlangden we naar een onbestorven speeltijd in een onbestreden landschap
Perceptie zijn wij enkel wat we zien of hoe wij worden gezien ? zijn wij daarom meervoudig maar ondeelbaar ? ondeelbaar maar enkel hoe wij willen worden gezien ?
Deurklink hoe luider ik beweer dat een deurklink onderwerp van een gedicht kan zijn hoe luider een dichtslaande deur klinkt
cover editie XVI