  Het Stille Pand (2006-2021)   Het Stille Pand (2006-2022)   Het Stille Pand (2006-2023)   Het Stille Pand (2006-2023)   Het Stille Pand (2006-2021)   Het Stille Pand (2006-2022)   Het Stille Pand (2006-2024)
Michaël Van Caeneghem twee tot tweede
TWEE TOT TWEEDE twee tot de tweede is twee tot de derde min vier en dus vier twee tot de tweede is drie tot de tweede min twee tot de derde plus drie en dus vier twee tot de tweede is zes tot de tweede min twee tot de vijfde en dus vier twee tot de tweede is vier tot de derde min twee tot de zesde plus vier en dus vier twee tot de tweede is tien tot de tweede min acht tot de tweede min twee tot de vijfde en dus vier twee tot de tweede is zes tot de derde min vier min tweemaal acht tot de tweede min vier tot de derde min vier tot de tweede en dus vier twee tot de tweede is twee tot de tiende min tienmaal tien tot de tweede min vier tot de tweede min vier en dus vier twee tot de tweede is twee tot de vijfde min vier tot de tweede min twee tot de derde min twee tot de tweede en dus vier twee tot de tweede is twaalf tot de tweede min acht tot de tweede min tweemaal zes tot de tweede min vier en dus vier twee tot de tweede is acht tot de tweede min vier tot de tweede min twee tot de vijfde min twee tot de derde min vier en dus vier twee tot de tweede is dus vier.
© achtergrondfoto: Michaël van Caeneghem