  Het Stille Pand (2006-2021)   Het Stille Pand (2006-2022)   Het Stille Pand (2006-2023)   Het Stille Pand (2006-2023)   Het Stille Pand (2006-2021)   Het Stille Pand (2006-2022)   Het Stille Pand (2006-2024)
Michaël Van Caeneghem tegentijds
De cyclus ‘Tegentijds’ maakt deel uit van een nog niet-gepubliceerde bundel, getiteld “Oever”. Het is een bespiegeling op het ouder worden en het leven van dementerende bejaarden in een woonzorgcentrum. Kathleen Lemmens verwerkte deze cyclus in een handgemaakt boekje, waarvan slechts één exemplaar werd gemaakt.
1. TEGENTIJDS gij vertelt tegentijds vertaalt wat het geheugen nog prijsgeeft de volgorde van uw woorden is van geen belang zegt ge zelf nu het verleden niet meewerkt uw zonen jonger maakt dan zij zijn ouder dan zij willen zullen we nog wat wachten tot alles in heldere plooien valt de nacht niet te vroeg voor u
2. EVEN WEG ge waart niet op uw kamer vanmorgen waart ge weer op zoek naar hoe heet hij uwe zoon ge weet toch dat hij bij onze lieven heer is uwe zoon allez hoe heet hij nu toch ik vergeet altijd zijne naam ne schone naam zegt ge altijd we zullen er wel opkomen we hebben gezocht gezocht gezocht tot wij u maar niet vonden we vonden u niet ja ge waart niet op uw kamer vanmorgen daarom zochten wij u ongerust dat wij waren ik zeg nog tegen de kuisvrouw allez nu is zij weer ribbedebie weeral op zoek naar hare zoon allez hoe heet die nu toch
3. DRIEMAAL PER DAG driemaal per dag moogt ge naar de koer maar ge moet dat drie dagen vooraf reserveren wilt ge dat ik dat voor u opschrijf of gaat ge dat kunnen onthouden hier een blokske met het cijferke drie steekt dat in de zak van uwe peignoir dan vergeet ge het niet meer of nee we zullen het toch maar op papier zetten en als ge dat dan efkes ondertekent zijn we in enen keer gerust noemt het een soort contract en het is in de prijs inbegrepen ge moet daar niks speciaals voor doen alles in orde ?
Kathleen Lemmens © foto: Bart Horemans