  Het Stille Pand (2006-2021)   Het Stille Pand (2006-2022)   Het Stille Pand (2006-2023)   Het Stille Pand (2006-2023)   Het Stille Pand (2006-2021)   Het Stille Pand (2006-2022)   Het Stille Pand (2006-2024)
Michaël Van Caeneghem ondergetekende
ONDERGETEKENDE ondergetekende behoudt zich het recht voor te allen tijde onder alle omstandigheden contradictorische verklaringen af te leggen. tegenspraak zal niet worden weersproken. ondergetekende eigent zich het recht toe te denken wat wil worden gedacht, ongeacht pensée unique, morele bezwaren en bedenkelijk fronsende voorhoofdsrimpels. het spreekt vanzelf dat wat onder- getekende voor zichzelf opeist, ook anderen is gegund, hoe stuitend ook of stompzinnig. wat ondergetekende niet wordt onthouden, zal ook zijn naasten niet worden onthouden. ondergetekende benadrukt, dat wat wordt verzwegen, niet is geweten noch kan worden weerlegd.
foto: Michaël Van Caeneghem