  Het Stille Pand (2006-2021)   Het Stille Pand (2006-2022)   Het Stille Pand (2006-2023)   Het Stille Pand (2006-2023)   Het Stille Pand (2006-2021)   Het Stille Pand (2006-2022)   Het Stille Pand (2006-2024)
Michaël Van Caeneghem metamorfosen
© illustratie: Michaël Van Caeneghem
1. van ‘t één komt ‘t ander van ‘t één komt ‘t ander totter ineens iets verandert er verandert ineens iets en g’hebt ‘t ni gezien g’hebt ni gezien datter iets is veranderd ‘t één is ‘t ander geworden dat is er veranderd ‘t één is ‘t ander geworden en g’hadt ‘t ni gezien
2. maakt u maar ni kwaad maakt u maar ni kwaad nu d’r ineens iets is veranderd zo van ‘t één op ‘t ander u ni zo kwaad maken ja ja ja ja ge hadt ‘t moeten zien ge hadt ‘t moeten zien datter zo van ‘t één op ‘t ander iets is veranderd maar g’hadt ‘t ni gezien daarom zijt ge zo kwaad ge zijt kwaad omdat ge ‘t ni hadt gezien datter van ‘t één op ‘t ander ineens iets is veranderd daarom dat gij zo kwaad zijt
3. wat gaat g’er aan doen wat gaat g’er aan doen van ‘t één op ‘t ander is er iets veranderd dat ge ni hadt gezien ineens werd ‘t één ‘t ander ‘t één werd ‘t ander wat gaat ge daaraan doen ge kunt daar niks aan doen ge kunt daar niks aan doen het is veranderd zo van ‘t één op ‘t ander is er iets veranderd werd ‘t één ‘t ander ge kunt daar niks aan doen dat is nu zo dat is nu zo ge hadt ‘t ni gezien van ‘t één op ‘t ander verandert er iets ge kunt daar niks aan doen
4. ‘t één werd ‘t ander dat is er veranderd en g’hadt ‘t ni gezien zo ineens zo ineens van ‘t één kwam ‘t ander ‘t één werd ‘t ander zo ineens dat g’t ni hadt gezien