  Het Stille Pand (2006-2021)   Het Stille Pand (2006-2022)   Het Stille Pand (2006-2023)   Het Stille Pand (2006-2023)   Het Stille Pand (2006-2021)   Het Stille Pand (2006-2022)   Het Stille Pand (2006-2024)
Michaël Van Caeneghem de luxe
© foto: Michaël Van Caeneghem
DE LUXE om je zorgen te maken over existentiële gespletenheid om te twijfelen over de woorden om je tweespalt te omschrijven om te overwegen woorden al dan niet progressief te spellen om gedachteloos naar de seizoenen in je tuin te kijken om achteloos met je vingers cirkeltjes te maken om de nacht af te wachten om de dag uit te slapen