  Het Stille Pand (2006-2021)   Het Stille Pand (2006-2022)
Michaël Van Caeneghem cadans
  Het Stille Pand (2006-2023)
Cadans we zoeken de cadans van onze gedachten de holderdebolderwagen over kasseien van klinkers die meeklinken met het geruis in het struikgewas het gewemel van stemmen op de achtergrond