  Het Stille Pand (2006-2021)   Het Stille Pand (2006-2022)
Michaël Van Caeneghem bill thinks
  Het Stille Pand (2006-2023) Bill thinks that buildings are built things
© foto: Vera Seppion © illustratie: Michaël Van Caeneghem