Late liefde Hij heeft er nog bakken vol van, van liefde en waarschijnlijk zijn er nog regimenten vol gegadigden om daarmee een ruilhandeltje op te zetten. Vrouwen die daar, net als hij, niet echt mee te koop lopen, maar hun opgespaarde gevoelens hartstochtelijk in de waagschaal willen leggen, als de gelegenheid zich voordoet, op een ogenblik dat zich niet als een kanonschot openbaart, maar binnenglijdt langs gemeenschappelijke gevoeligheden. Broos als spinrag, gevoelig aan een zekere taalvaardigheid die een goede verstaander met een half woord kan verstaan. Op dat ogenblik is er moed nodig om toe te happen, de mogelijke haak in het uitgeworpen aas te negeren en de mogelijke nederlaag of overwinning te herkennen als zodanig. Dat is het uur van de waarheid voor beiden. Het moment om de vis van de mogelijke haak zo voorzichtig mogelijk te bevrijden of een voorzichtige kus uit te wisselen en hopen op de nodige hartstocht bij die ontwapenende toenadering van twee popelende avonturiers met de hoop op een nacht van intense passie.
  Het Stille Pand (2006-2021)   Het Stille Pand (2006-2022)   Het Stille Pand (2006-2023)   Het Stille Pand (2006-2023)   Het Stille Pand (2006-2021)   Het Stille Pand (2006-2022)   Het Stille Pand (2006-2024)
Cel Overberghe late liefde
BUNDELS
© schilderij: Cel Overberghe