  Het Stille Pand (2006-2021)   Het Stille Pand (2006-2022)   Het Stille Pand (2006-2023)
Elke Dankbaar voor de vrijheid die jij mij schenkt, samen met vele anderen, om je mooie naakte lichaam te mogen bewonderen met mijn oude gulzige ogen. Ik dank je voor de gulheid waarmee je mijn respect afdwingt. Met mijn schildersogen tast ik de lijnen af die jij ter beschikking stelt aan de openbaarheid van deze wereld. Ik bewonder je moed en de trots waarmee je het risico neemt om je de minachting van boze zielen op de mooie hals te halen. Niet alleen in de Ardense bossen lopen terug wolven rond, in de wereld dragen zij een schaapsvacht met slechte bedoelingen in het achterhoofd. Ik wou dat ik bij machte was je daarvoor te behoeden. Alleen bewondering helpt mij tegen de angst van een oude man voor je wat drieste gebaar.
  Het Stille Pand (2006-2023)   Het Stille Pand (2006-2021)   Het Stille Pand (2006-2022)   Het Stille Pand (2006-2024)
Cel Overberghe elke
BUNDELS
© foto: Zeta Jen Sitschin Beek - model: Elke Dierckx