  Het Stille Pand (2006-2021)   Het Stille Pand (2006-2022)   Het Stille Pand (2006-2023)   Het Stille Pand (2006-2023)   Het Stille Pand (2006-2021)   Het Stille Pand (2006-2022)   Het Stille Pand (2006-2024)
Roger Nupie niets blijft in stilte ongezegd
© ThinckStock
NIETS BLIJFT IN STILTE ONGEZEGD met samples uit Osho’s “Thee uit een lege kop” 1 Stuur een stille brief, een brief zonder woorden. Wie vrij is van woorden weet: niets blijft in stilte ongezegd. Wie zichzelf verliest, omhelst de grote leegte, kent de vorm van het vormloze. 2 Als er niets gebeurt, is het zaad in de aarde aan het werk. De grond is rijp. Wees geduldig, wacht: het zaad kent zijn eigen tijd van breken en bloeien. Als het zichzelf vernietigt, wordt het een boom. 3 Laat de stormen komen en gaan. Speel je spel, weet wel dat jij het niet bent. Het leven: louter een lijn getekend op water. Zwem niet, drijf alleen maar. Je wereld: uit dromen opgebouwd. Niets is de moeite waard om rusteloos te worden. 4 Het licht ligt dichtbij, wacht op de zoeker. Het pad er naartoe: is noch dit, noch dat. Waarom een doel zoeken? Wie zoekt zal nooit vinden. Alles is voor eeuwig in de zoeker verborgen. De waarheid is waar het ik niet is. 5 Het rad van de wereld blijft draaien, maar waarom zou je meedraaien? Het leven zegeviert altijd over de dood. Niks nodigt meer uit tot lachen dan jezelf. Wie zichzelf verliest vindt stellig diegene die je verlangde te ontmoeten.