  Het Stille Pand (2006-2021)   Het Stille Pand (2006-2022)   Het Stille Pand (2006-2023)   Het Stille Pand (2006-2023)   Het Stille Pand (2006-2021)   Het Stille Pand (2006-2022)   Het Stille Pand (2006-2024)
Roger Nupie drie bij vijftig
Fotograaf Patrick Cambien exposeerde in de periode 1993-1997 drie keer in de galerijruimten van vzw "All Art is Quite useless..." te Antwerpen. Met Annemie Massant deelde Roger Nupie twintig jaar lief en leed in dit artistiek initiatief. Cambien en Nupie verrasten haar op 27 februari 2002 ter gelegenheid van haar verjaardag met deze exclusieve uitgave, die verscheen in een oplage van exact drie genummerde en gesigneerde exemplaren, één voor elke betrokkene. Cambien, 2002
ZACHT ALS HUID In opdracht van Integan samengesteld door François Vermeulen. Hij selecteerde een gedicht uit “Drie bij vijftig”. Integan, 2007
KIJK vijftig tellen terug achter deze poort klopt mijn jeugd in een moederhuis waar mijn vader zijn leven uitliep mij steeds weer het tikken van de verloren gewaande tijd in de handen legt