  Het Stille Pand (2006-2021)
Het Stille Pand contact & info
CONTACT Het beheer en onderhoud van deze website is in handen van: André Bongers Langstraat 71 2140 Borgerhout tel. 03 235 03 38 e-mail: hetstillepand@live.be Met dank aan Frits Schetsken en Roger Nupie voor hun taalkundig advies en medewerking!
DISCLAIMER De benaming Het Stille Pand.be is een geregistreerde domeinnaam en bijgevolg wettelijk beschermd. Deze website is een onvoorwaardelijke vriendendienst. Er worden geen vergoedingen of bijdragen gevraagd. De individuele bewoners van deze site zijn verantwoordelijk voor de geplaatste inhoud. Zij leveren tekst- en beeldmateriaal aan dat door de webmaster vrij en naar eigen creatief inzicht gelay-out wordt. Geen enkel onderdeel van de website mag gebruikt worden voor reproductie, onder welke vorm dan ook, tenzij daartoe vooraf de goedkeuring van de betrokkene werd ontvangen. De webmaster aanvaardt geen enkele schadevergoeding van welke aard dan ook omwille van onjuistheden of tekortkomingen op de website. en kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en het bestaan van websites waarnaar hyperlinks werden voorzien vanop deze website. De opname van links naar externe websites betekent niet dat de webmaster de elementen goedkeurt die deze site bevatten of waaruit ze werden opgebouwd, en impliceert niet noodzakelijk een samenwerking tussen hemzelf en de eigenaars van deze sites. Google Analytics Diensten zoals Google Analytics maken gebruik van analytische cookies. Door middel van deze cookies krijgen eigenaren van websites inzicht in het gebruik van hun website. De privacy van de bezoeker blijft met deze analytische cookies gewaarborgd. Met deze data kunnen websites geoptimaliseerd worden, waardoor je de gebruikerservaring voor bezoekers kunt verbeteren. Voor analytische cookies die worden gebruikt om het verkeer op een website te analyseren, hoef je geen toestemming aan de bezoeker te vragen. Hierover moeten bezoekers wel geïnformeerd worden in een cookie- of privacyverklaring. Voor meer informatie rlees lees De algemene verordening gegevensbescherming van de CBPL. Auteursrechten op het internet https://economie.fgov.be/ Stichting Brein (NL) https://stichtingbrein.nl/
UPDATES WEBSITE datum auteur link 14/02/2021 Kunstkring J.Gorus nieuwe website 18/02/2021 Cel overberghe nieuwe website
© foto: Vera Seppion